Համաժողովների սրահ

Տեխնիկական կենտրոն-ակադեմիայի համաժողովների սրահը հարմար է տարբեր տեսակի հանդիպումներ, սեմինարներ, գիտաժողովներ անցկացնելու համար:

Այն հագեցած է`

- թվային գրատախտակով
- սինխրոն թարգմանությունների համար նախատեսված խցով
- տեսա և ձայնա համակարգերով
- դասընթացների և համաժողովների համար նախատեսված անհրաժեշտ այլ պարագաներով:


Ընտրելով այս սրահը` դուք վստահաբար կապահովեք Ձեր միջոցառման տեխնիկական մասի հաջողությունը: